Hantering av smittförande avfall

Steriflash används över större delen av världen för att sterilisera och reducera farligt biologiskt avfall.

Metoden är välkänd sedan många år. Steriliseringsprincipen är autoklavering, men Steriflash har kombinerat denna med nermalning av avfallet vilket ger en kortare behandlingstid och yttersta säkerhet för kunderna.

Användningsområden; sjukhus, slakterier och laboratorier.

Hantering av smittförande avfall

Steriflash

Steriflash – The biomedical waste management solution

Läs mer

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Välkommen att kontakta oss med alla dina frågor och funderingar. Vi ser fram emot att höra från dig.

info@wtm.se

Maila oss

+46 431 432330

Prata med en expert